Forskning och innovationer på bred front

Inom RE:Source kommer ett flertal forsknings- och innovationsprojekt att pågå samtidigt. Utlysningar för dem som vill söka projektpengar läggs ut under tiden som utlysningarna är öppna.

Via länken Startade projekt kommer ni att fortlöpande hitta beskrivningar av pågående projekt.