Innovationsprogrammet RE:Source leds av RISE* i samarbete med Chalmers Industriteknik, IVL Svenska Miljöinstitutet och Swerea.

RE:Sources vision, syfte och arbetssätt beskrivs i detalj i de programstyrande dokumenten som ni hittar här intill.

 

Programkontor

RE:Source har ett programkontor som består av programledningen, ledarna för de sex verktygen samt programmets kommunikatörer.

Programledning

Evalena Blomqvist, RISE* – programchef
Johan Felix, Chalmers Industriteknik – innovationsledare
Åsa Stenmarck, IVL Svenska Miljöinstitutet – ledare för utmaningen Resurseffektivt samhälle
Johan Eriksson, Swerea – ledare för utmaningen Hållbar materialförsörjning
Christina Anderzén, RISE* – ledare för utmaningen Hållbart energisystem

Kommunikatörer

Ragnhild Berglund, RISE*
Maria Kardborn, IVL Svenska Miljöinstitutet

 

Stämma, styrelse och strategiskt råd

Programstyrelsen väljs av stämman, där alla medlemsorganisationer i RE:Source har varsin röst.
Det strategiska rådet, som utses av programstyrelsen, bistår programledningen med expertkompetens. Läs mer om dem via länkar till höger.

 

*SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE – Research Institutes of Sweden – för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.