RE:Source satsar strategiskt under 2018

Nyhet:

RE:Source satsar strategiskt under 2018

Flera större strategiska projekt ska startas under 2018 inom RE:Source, det beslöt programstyrelsen vid sitt senaste möte. Och snart börjar programledningen ropa efter intresserade deltagare.…

Läs mer
Här är filmerna från RE:Source-dagen

Nyhet:

Här är filmerna från RE:Source-dagen

”En bra blandning av deltagare och kompetens.” ”Fler mötesplatser som denna!” Det var ett par kommentarer från de över 70 deltagarna på RE:Source-dagen. Nu kan även…

Läs mer
Framtiden kräver en annan förbränning

Nyhet:

Framtiden kräver en annan förbränning

Om samhället ställer om till en cirkulär ekonomi, vad händer då med avfallsförbränningen? Detta ska undersökas genom en analys av framtidsscenarier inom RE:Source-projektet Utveckling av avfallsförbränningsprocessen…

Läs mer
Pengar att söka hos Horizon2020

Nyhet:

Pengar att söka hos Horizon2020

Sista rundan av Horizon 2020:s utlysningar har nu öppnat. Här finns totalt 30 miljarder euro att söka till forskning och utveckling, och en stor del…

Läs mer
Framtidens miljövänliga spånplattor

Nyhet:

Framtidens miljövänliga spånplattor

Ett kommunalt återvinningsföretag, en syrisk professor, ett byggföretag och två universitet – där är gruppen som arbetar för fullt med att utveckla och testa framtidens…

Läs mer
Separerad plast ger bäst återvinning

Nyhet:

Separerad plast ger bäst återvinning

Ett projekt inom RE:Source listar förslag på hur vi kan öka materialåtervinningen av plast som samlas in på kommunernas återvinningscentraler. Flera tusen ton plast som…

Läs mer
”Källsortering är en distraktion”

Nyhet:

”Källsortering är en distraktion”

Varför fortsätter avfallsmängderna att växa? Är det fel att fokusera på hushållen och deras källsortering? Det var några frågor som diskuterades när Lunds universitet bjöd…

Läs mer