Återbruk av elektronik får en egen dag

Nyhet:

Återbruk av elektronik får en egen dag

Elektronik är den snabbast växande avfallsströmmen i Europa, avfall som innehåller både värdefulla metaller och hälsofarliga ämnen. Därtill genererar tillverkningen i sig stora mängder avfall,…

Läs mer
Enskilda projekt med stor spännvidd

Nyhet:

Enskilda projekt med stor spännvidd

Många enskilda projekt, alltså sådana som startat i dialog med ledningen för RE:Source, pågår just nu. Här är lägesrapporter från fyra av dem. De arbetar…

Läs mer
RE:Source satsar strategiskt under 2018

Nyhet:

RE:Source satsar strategiskt under 2018

Flera större strategiska projekt ska startas under 2018 inom RE:Source, det beslöt programstyrelsen vid sitt senaste möte. Och snart börjar programledningen ropa efter intresserade deltagare.…

Läs mer
Här är filmerna från RE:Source-dagen

Nyhet:

Här är filmerna från RE:Source-dagen

”En bra blandning av deltagare och kompetens.” ”Fler mötesplatser som denna!” Det var ett par kommentarer från de över 70 deltagarna på RE:Source-dagen. Nu kan även…

Läs mer
Framtiden kräver en annan förbränning

Nyhet:

Framtiden kräver en annan förbränning

Om samhället ställer om till en cirkulär ekonomi, vad händer då med avfallsförbränningen? Detta ska undersökas genom en analys av framtidsscenarier inom RE:Source-projektet Utveckling av avfallsförbränningsprocessen…

Läs mer
Pengar att söka hos Horizon2020

Nyhet:

Pengar att söka hos Horizon2020

Sista rundan av Horizon 2020:s utlysningar har nu öppnat. Här finns totalt 30 miljarder euro att söka till forskning och utveckling, och en stor del…

Läs mer
Framtidens miljövänliga spånplattor

Nyhet:

Framtidens miljövänliga spånplattor

Ett kommunalt återvinningsföretag, en syrisk professor, ett byggföretag och två universitet – där är gruppen som arbetar för fullt med att utveckla och testa framtidens…

Läs mer