Jordens resurser måste användas mer effektivt

Sverige ska bli världsledande på att minimera och nyttiggöra avfall. För att nå det målet behövs nya tekniska metoder, affärsmodeller och processer.
Därför finns RE:Source, som är Sveriges största forsknings- och innovationssatsning inom resurs- och avfallsområdet.
RE:Source stödjer framtagandet av innovationer som kan bidra till effektivare användning av resurser i både samhälle och näringsliv.
Cirkulär ekonomi är grundläggande för RE:Sources arbete. Vi har gjort två filmer för att förklara vad det är.

filmen om RE:Source

FILMen om cirkulär ekonomi (15 minuter)

Cirkulär ekonomi på 30 sekunder

Nyheter


ANDRAS EVENT

Resurseffektiv planering för konkurrenskraftiga produktionsnätverk
7 februari, Norrköping
Slutseminarium i projektet RePlan, som har tagit fram prototyper av IT-verktyg och processer för prognostisering av efterfrågan inom återvinning, för balansering av resurser på multiprojektnivå för byggföretag, samt en förklaringsmodell för nyttan av att planera på övergripande nivå i de båda branscherna.

Hur skriver jag en konkurrenskraftig ansökan?
13 februari och 17 april, Stockholm
Vill du lära dig mer om Horisont 2020, vilka möjligheter som finns inom programmet och hur man skriver en ansökan om samarbetsprojekt? Vinnova arrangerar denna heldagskurs.

Circular Materials Conference
7-8 mars, Göteborg

Avfall Sverige – årsmöte
29–30 maj, Skellefteå

Hjälp hela vägen

Sex verktyg och arbetssätt

Även metodmässigt tar RE:Source ett stort grepp. Sex verktyg – eller arbetssätt – ska användas på vägen mot ett samhälle där avfallet minimeras eller kommer till nytta: