Varför Re:Source?

Jordens resurser måste användas mer effektivt

Sverige ska bli världsledande på att minimera och nyttiggöra avfall. För att nå det målet behövs nya tekniska metoder, affärsmodeller och processer.
Därför finns RE:Source, som är Sveriges största forsknings- och innovationssatsning inom resurs- och avfallsområdet.
RE:Source stödjer framtagandet av innovationer som kan bidra till effektivare användning av resurser i både samhälle och näringsliv.

OM RE:SOURCE  RE:Source in English Se filmen

Nyheter


ANDRAS EVENT

Plastics and Textiles,
Göteborg 24-26 oktober

Hur skapar vi en cirkulär ekonomi för plast och textilier? Johan Felix presenterar RE:Source på denna konferens om framtidens möjligheter och lösningar.

Från TRASH till CASH – när resursåtervinning blir en lönsam affär
Borås 7 november

Det finns stora utvecklingsmöjligheter för dig som vill förädla och återvinna överblivna restprodukter till något lönsamt. Under dagen får du möjlighet att lyssna till lyckade projekt mellan företag och forskning och hur du själv ska kunna ta tänkta projekt till verklighet inom ditt företag. Deltar gör bland annat Evalena Blomqvist från RE:Source.

IWA Sverige seminarium,
Malmö 8 november

Seminarium om mikroplaster i dagvatten, spillvatten och slam.

Avfall Sveriges höstmöte,
Stockholm 14-15 november
Årets tema: Vid teknikens frontlinje. Om robotar och drönare, digitalisering och automatisering, kommunernas roll i framtidens avfallshantering och mycket mer.

Återanvändning av byggmaterial,
Göteborg 16 november

Byggsektorn skapar en av de största avfallsströmmarna i Sverige. Hur ska dessa flöden bli cirkulära? Seminarium om hållbart byggande.

Hjälp hela vägen

Sex verktyg och arbetssätt

Även metodmässigt tar RE:Source ett stort grepp. Sex verktyg – eller arbetssätt – ska användas på vägen mot ett samhälle där avfallet minimeras eller kommer till nytta: