Varför Re:Source?

Jordens resurser måste användas mer effektivt

Sverige ska bli världsledande på att minimera och nyttiggöra avfall. För att nå det målet behövs nya tekniska metoder, affärsmodeller och processer.
Därför finns RE:Source, som är Sveriges största forsknings- och innovationssatsning inom resurs- och avfallsområdet.
RE:Source stödjer framtagandet av innovationer som kan bidra till effektivare användning av resurser i både samhälle och näringsliv.
Vår tredje utlysning är nu öppen, läs mer på sidan Utlysningar.

OM RE:SOURCE  RE:Source in English Se filmen

Nyheter


AKTIVITETER
Save-the-date: 20 mars, Linköping

Workshop: Resurseffektiv och attraktiv med hållbara affärserbjudanden

Innovationsprogrammen Produktion 2030 och RE:Source bjuder in till en heldagsworkshop i Linköping för att lyssna på spännande historier, få goda tips samt diskutera möjligheter, hinder och samarbeten för att utveckla hållbara affärserbjudanden.

Målgruppen för workshopen är tillverkande, återtillverkande och återvinnande företag.

Mer information kommer.

Save-the-date: 17 april, Linköping

RE:Sources resultatdag 2018

Mer information och anmälan kommer framöver.

ANDRAS EVENT

Eurostars: Helping SMEs to innovate
Webinar 14 december 2017 kl 11-12
Webbseminarium om Eurostars-programmet med fokus på behoven hos dem som söker finansiering i utlysningen som stänger 1 mars 2018.

Circular Materials Conference
7-8 mars 2018, Göteborg

Avfall Sverige – årsmöte
29–30 maj 2018, Skellefteå

Hjälp hela vägen

Sex verktyg och arbetssätt

Även metodmässigt tar RE:Source ett stort grepp. Sex verktyg – eller arbetssätt – ska användas på vägen mot ett samhälle där avfallet minimeras eller kommer till nytta: